Logo
Polska Angielski Niemiecki

Kadry i płace

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Sporządzamy umowy o pracę i o dzieło, naliczamy płace, rozliczamy zwolnienia lekarskie, ewidencjonujemy urlopy.

Reprezentujemy naszych Klientów przed ZUS, Państwową Inspekcją Pracy, urzędami skarbowymi i innymi instytucjami publicznymi.
Świadczymy porady z zakresu prawa pracy.

Gwarantujemy bezstresowe zarówno usługi jak i kontakty z urzędami!

Poza głównym obszarem działalności kancelarii dodatkowo świadczymy na rzecz Klientów kompleksową obsługę kadrowo- płacową.

W ramach tego obszaru działalności sporządzamy:

 

ROZLICZENIA ROCZNE PIT

Oferujemy sporządzanie rocznych rozliczeń PIT dla osób fizycznych, zarówno prowadzących działalność gospodarczą jak i osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów o dzieło/zleceń oraz uzyskujących przychody z tytułu wykonywania wolnych zawodów.

 

KONTAKTY Z URZĘDEM SKARBOWYM, ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, GŁÓWNYM URZĘDEM STATYSTYCZNYM

Prowadząc działalność gospodarczą, klienci AVANTI zobligowani są do stałych kontaktów z instytucjami czyniącymi nadzór nad prawidłowością jej prowadzenia. Mając na względzie wygodę i cenny czas Klientów reprezentujemy naszych Klientów przed wszystkimi organami, uczestnicząc w czynnościach kontrolnych oraz wyjaśniających .